15 اردیبهشت 1397

نتایج اولیه تحریک هسته سوپراتالام دو طرفه

نتایج اولیه تحریک هسته سوپراتالام دو طرفه برای بیماری پارکینسون

هدف، واقعگرایانه
گزارش از تاسیس مرکز جدید تحریک مغزی عمیق (DBS) به عنوان یک درمان جراحی برای بیماری پارکینسون و نتایج جراحی، از 2014 تا 2017 در شیراز، جنوب ایران.

 

لینک وب سایت منتشر شده

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید