5 خرداد 1401

نقش سلول های بنیادی در کنترل درد های مقاوم به درمان

وبینار نقش سلول های بنیادی در کنترل درد های مقاوم به درمان با سخنرانی دکتر علی اصغر کریمی 

با امتیاز بار آموزی 

 

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید