27 مرداد 1401

نقش Transforminal Epidural Injections

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع نقش transforminal epidural injections در کنترل درد توسط انجمن بررسی و مطالعه درد ایران با همکاری مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد برگزار گردید.

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید