10 شهریور 1401

روش های نوین کنترل دردهای پس زونا

وبینار رصد مجلات در حوزه ی کنترل دردبا موضوع روش های نوین کنترل دردهای پس زونا توسط انجمن بررسی و مطالعه درد ایران با همکاری مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد برگزار گردید.

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید