24 شهریور 1401

نقش PLDD در کنترل درد

وبینار رصد مجلات در حوزه ی کنترل دردبا موضوع نقش PLDD در کنترل درد توسط انجمن بررسی و مطالعه درد ایران با همکاری مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد برگزار گردید.

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید