7 مهر 1401

روش های نوین کنترل درد بورسیت شانه

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع روش های نوین کنترل درد بورسیت شانه توسط انجمن بررسی و مطالعه درد ایران با همکاری مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد برگزار گردید.

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید