21 مهر 1401

روش های نوین درمان سندروم درد منطقه ای پیچیده (CRPS)

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع روش های نوین درمان سندروم درد منطقه ای پیچیده (CRPS) توسط انجمن بررسی و مطالعه درد ایران با همکاری مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد برگزار گردید.

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید