30 شهریور 1402

تازه های میگرن

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع تازه های میگرن توسط انجمن بررسی و مطالعه درد ایران با همکاری مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد برگزار گردید.

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید