27 مهر 1402

سمپاتکتومی از طریق پوست

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع سمپاتکتومی از طریق پوست توسط انجمن بررسی و مطالعه درد ایران با همکاری مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی ودرد برگزار گردید.

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید