• نام و نام خانوادگی : دکتر امید یوسفی
  • تخصص : پزشک عمومی
  • سمت در مرکز : پژوهشگر
  • ارتباطات :
  • رزومه :

درباره

دکتر امید یوسفی

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز