• نام و نام خانوادگی : دکتر نیما درخشان
  • تخصص : جراح مغز و اعصاب
  • سمت در مرکز : پژوهشگر ارشد
  • ارتباطات :
  • رزومه :

درباره

دکتر نیما درخشان

جراح مغز و اعصاب