• نام و نام خانوادگی : دکتر غلامرضا ودیعی
  • تخصص : رزیدنت جراحی مغز و اعصاب
  • سمت در مرکز : پژوهشگر
  • ارتباطات :
  • رزومه :

درباره

دکتر غلامرضا ودیعی 

رزیدنت جراحی مغز و اعصاب