• نام و نام خانوادگی : دکتر آیدین امیدوار
  • تخصص : جراح مغز و اعصاب
  • سمت در مرکز : پژوهشگر
  • ارتباطات :
  • رزومه :

درباره

دکتر آیدین امیدوار

جراخ مغز و اعصاب