ادرس : شیراز، خیابان زند، خیابان معدل غربی، مجتمع پزشکی تابا، طبقه دوم

شماره تماس  : ۰۷۱۳۲۳۱۱۰۹۱