رویداد ها

16 آذر 1402
درمان های دارویی و جراحی اختلالات حرکتی

درمان های دارویی و جراحی اختلالات حرکتی

ادامه مطلب
10 آبان 1402
کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران

کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران

ادامه مطلب
27 مهر 1402
سمپاتکتومی از طریق پوست

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع سمپاتکتومی از طریق پوست

ادامه مطلب
19 مهر 1402
سی و نهمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

سی و نهمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

ادامه مطلب
5 مهر 1402
کنگره Essfn برای استریوتکسی و فانکشنال جراحی مغز و اعصاب

کنگره Essfn برای استریوتکسی و فانکشنال جراحی مغز و اعصاب

ادامه مطلب
30 شهریور 1402
تازه های میگرن

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع تازه های میگرن

ادامه مطلب
12 مرداد 1402
کاربردهای استفاده از SCS جهت کنترل درد

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع کاربردهای استفاده از SCS جهت کنترل درد

ادامه مطلب
29 تیر 1402
کنترل درد پس از شیمی درمانی

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع کنترل درد پس از شیمی درمانی

ادامه مطلب
1 تیر 1402
علوم اعصاب در تاریخ پزشکی

نشست تاریخ پزشکی حضوری و مجازی با موضوع علوم اعصاب در تاریخ پزشکی

ادامه مطلب
25 خرداد 1402
تغییرات مدیک در تصاویر MRI

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع تغییرات مدیک در تصاویر MRI

ادامه مطلب
28 اردیبهشت 1402
درمان سندروم شکست پس از جراحی

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع درمان سندروم شکست پس از جراحی

ادامه مطلب
27 مهر 1401
کنگره میان دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

کنگره میان دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

ادامه مطلب
21 مهر 1401
روش های نوین درمان سندروم درد منطقه ای پیچیده (CRPS)

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع روش های نوین درمان سندروم درد منطقه ای پیچیده (CRPS)

ادامه مطلب
7 مهر 1401
روش های نوین کنترل درد بورسیت شانه

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع روش های نوین کنترل درد بورسیت شانه

ادامه مطلب
24 شهریور 1401
نقش PLDD در کنترل درد

وبینار رصد مجلات در حوزه ی کنترل دردبا موضوع نقش PLDD در کنترل درد

ادامه مطلب
10 شهریور 1401
روش های نوین کنترل دردهای پس زونا

وبینار رصد مجلات در حوزه ی کنترل دردبا موضوع روش های نوین کنترل دردهای پس زونا

ادامه مطلب
27 مرداد 1401
نقش Transforminal Epidural Injections

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع نقش transforminal epidural injections در کنترل درد

ادامه مطلب
13 مرداد 1401
روش های نوین کنترل دردهای شانه

وبینار رصد مجلات در حوزه کنترل درد با موضوع روش های نوین کنترل دردهای شانه

ادامه مطلب
30 تیر 1401
اثر بخشی و عوارض تزریق های مفصلی

وبینار رصد مجلات در حوزه ی کنترل درد با موضوع اثر بخشی و عوارض تزریق های مفصلی

ادامه مطلب
16 تیر 1401
نقش PRP در کنترل درد

وبینار رصد مجلات در حوزه ی کنترل درد با موضوع نقش PRP در کنترل درد

ادامه مطلب