رویداد ها

4 شهریور 1400
چگونه پژوهشگر شویم؟

چگونه پژوهشگر شویم؟

ادامه مطلب
6 اردیبهشت 1400
پارکینسون

برای مشاهده فیلم و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب
24 فروردین 1400
جراحی روان در درمان افسردگی

شانزدهمین کنفرانس علمی (مجازی) مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد ... برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب
16 فروردین 1400
اولین رویداد مجازی رباتیک

اولین رویداد مجازی رباتیک .... برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب
4 بهمن 1399
الکترود های کاشتنی عصبی بر پایه ساختارهای کربن

پانزدهمین کنفرانس علمی مجازی مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد ... برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب
14 دی 1399
دیستونی

چهاردهمین کنفرانس علمی مجازی مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد برای ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب
20 آذر 1399
تاریخچه و سیر تحولات جراحی روان

سیزدهمین کنفرانس علمی مجازی مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد ... برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب
2 آذر 1399
سکته مغزی،درمان ها و چالش ها

دوازدهمین کنفرانس علمی مجازی مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد... برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب
11 آبان 1399
سکته مغزی

مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد به مناسبت روز جهانی سکته مغزی... برای اطلاعات بیشتر و مشاهده فیلم به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب
7 آبان 1399
وسواس ، از سلول تا بالین

یازدهمین کنفرانس علمی (مجازی) مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد ... برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه مطلب
2 آبان 1399
صرع

مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و دردبه مناسبت هفته صرع ،در تاریخ 3 ابان 1399 ... به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب
5 مهر 1399
آنوریسم مغزی

برای اطلاعات بیشتر درباره ی سپتامبر ماه آگاهی از آنوریسم مغزی به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب
17 شهریور 1399
پارکینسون ، ازسلول تا بالین

برای اطلاعات بیشتر درباره ی دهمین کنفرانس علمی (مجازی) مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب
11 شهریور 1399
هسته های قاعده ای مغز

برای اطلاعات بیشتر درباره ی نهمین کنفرانس علمی (مجازی) مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب
30 فروردین 1399
لایو به مناسبت هفته آگاهی از پارکینسون (دکتر رزم کن)

لایو به مناسبت هفته آگاهی از پارکینسون (دکتر رزم کن)

ادامه مطلب