رویداد ها

9 دی 1398
کارگاه آموزشی ابزارهای پژوهشی پیش بینی خودکشی

برگزاری کارگاه آموزشی ابزارهای پژوهشی پیش بینی خودکشی جهت پژوهشگران مرکز مدولاسیون عصبی و درد به مربیگری دکتر سارا پاشنگ پژوهشگر مهمان دانشگاه پوآتیه ....

ادامه مطلب
11 مهر 1398
نخستین کارگاه فوق تخصصی تحریک عمقی مغز

برگزاری نخستین کارگاه فوق تخصصی تحریک عمقی مغز جهت همکاران نورولوژیست برای نخستین بار در کشور

ادامه مطلب