مراکز همکار

کلینیــک فــوق تخصصــی درد نــاب
کلینیــک فــوق تخصصــی درد نــاب

درمانی

شما سزاوار درد نیستید.
مشاهده بیشتر ...
مرکز تحقیقات پیر دونیکه،فرانسه
مرکز تحقیقات پیر دونیکه،فرانسه

تحقیقات و آموزش

تحقیقات در حوزه روانپزشکی
مشاهده بیشتر ...
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آموزش و درمان

دبیرخانه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت
مشاهده بیشتر ...
مرکز مهندسی پزشکی شیراز
مرکز مهندسی پزشکی شیراز

آموزشی پژوهشی

-
مشاهده بیشتر ...
موسسه فناوری سلامت نیکان شریف
موسسه فناوری سلامت نیکان شریف

آموزش مهارتی و حرفه ای

-
مشاهده بیشتر ...