عمل جراحی کارگذاری محرک نخاعی

Spinal Cord Stimulator

این عمل جراحی جهت بیمارانی که قبلا تحت عمل جراحی ستون فقرات قرار گرفته اند و مبتلا به درد شدید سوزشی در اندامها می باشند، و یا بیماران دیابتی با چنین دردی مفید می باشد.