3 آذر 1397

تحلیل گام برداشتن

برگزاری اولین سخنرانی علمی با عنوان تحلیل گام برداشتن توسط مرکز مدولاسیون عصبی و درد

 ارائه دهنده : دکتر بهداد تحیری (دکترای تخصصی نوروساینس نخاع)

 تاریخ برگزاری : سوم آذرماه 1397

 مکان: شیراز، خیابان زند، ساختمان پزشکی زند، طبقه چهارم، مرکز مدولاسیون عصبی و درد

 

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید