22 دی 1397

مقدمه ای بر عصب شناسی با تمرکز بر چشم بیونیک

چهارمین سخنرانی علمی با عنوان  مقدمه ای بر عصب شناسی با تمرکز بر چشم بیونیک

ارائه دهنده : دکتر بهمن تحیری  (عضو هیأت علمی  گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی شیراز)

تاریخ برگزاری :بیست و دوم دی ماه 1397

مکان: شیراز، خیابان زند، ساختمان پزشکی زند، طبقه چهارم، مرکز مدولاسیون عصبی و درد

 

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید