28 آذر 1400

ثبت ، تحلیل و پردازش EEG

مدرسه زمستانه :ثبت ، تحلیل و پردازش EEG در تاریخ 21-23 دی ماه 1400 بصورت حضوری برگزار خواهد شد 

 

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید