10 آبان 1402

کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران

کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل با همکاری انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید