6 بهمن 1399

بازدید از مرکز تحقیقاتی «مدولاسیون عصبی و درد»

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در بازدید از مرکز تحقیقاتی «مدولاسیون عصبی و درد»، از استقبال و حمایت دانشگاه در خصوص ورود بخش خصوصی به عرصه پژوهش های علوم پزشکی خبر داد.
این جلسه با حضور دکتر عباس رضاییان زاده معاون‌ تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ، دکتر نگار آذرپیرا،دبیر شورای عالی مراکز تحقیقاتی دانشگاه و رییس برج پژوهشی محمد رسول الله(ص) ،  دکتر امید فاضل زاده ر ییس گروه توسعه و ارزیابی مراکز و فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه ، دکتر علی رزم کن رئیس مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد ، دکتر فریبرز غفارپسند ، دکتر نیما درخشان ، دکتر سید تقی حیدری « اعضای هئیت بورد مرکز تحقیقات»  و مهندس فاطمه خادمی مدیر پژوهشی مرکز  تشکیل گردید . 

لازم به ذکر است که مرکز مدولاسیون عصبی و درد، نخستین مرکز تحقیقات خصوصی علوم اعصاب بالینی و بنیادی است که توسط جمعی از متخصصان رشته های جراحی مغز و اعصاب، نورولوژی، علوم اعصاب، روانپزشکی، رادیولوژی، فیزیک و مهندسی پزشکی، توانبخشی و سایر رشته های مرتبط، در سال ۱۳۹۷ در شیراز تاسیس و موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردیده است.

لینک کامل اخبار 

https://www.sums.ac.ir/

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید