21 فروردین 1400

رباتیک

اولین رویداد مجازی رباتیک با حضور  اساتید حوزه رباتیک مهندس سید رضی وصالی ،مهندس مرتضی نوح پیشه ، دکتر علی خورشیدی ، مهندس موحد بینات ، مهندس حسین بابکی ، مهندس فرناز خادمی و مهندس مجید امانی هست در تاریخ 19-20 فرودین 1400 برگزار شد.

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید