16 خرداد 1398

همایش تکنیکهای تحریک مغز

سخنرانی دکتر رزم کن در خصوص جراحی تحریک مغزی در بیماری وسواس جبری در همایش تکنیکهای تحریک مغز در دانشگاه پواتیه فرانسه

 

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید