23 تیر 1398

اخذ موافقت اصولی مرکز تحقیقات

اخذ موافقت اصولی مرکز تحقیقات خصوصی مدولاسیون عصبی از وزارت محترم بهداشت

نخستین مرکز تحقیقات خصوصی علوم اعصاب در کشور و منطقه - تنها مرکز تحقیقات با محوریت فوق تخصصی نورومدولاسیون در منطقه 

 

 

 

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید