24 مرداد 1398

اعطای جایزه ویژه تحقیقاتی فناوری علوم اعصاب

مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی برای دومین سال پیاپی اسپانسر معنوی مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی همراه با اعطای جایزه ویژه تحقیقاتی فناوری علوم اعصاب

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید